Logo Vereniging BWT Nieuwsflits
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie.
Header Afbeelding
HEADLINES 27-03-2017

Omgevingswet en Wkb

Als we het nieuws op ons vakgebied een beetje volgen, dan lijkt het wel of al het nieuws alleen nog maar gaat over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Uiteraard zijn dit heel belangrijke onderwerpen, maar nu de bouw weer een heel eind uit het dal is gekropen en de aanvragen weer in grote hoeveelheden bij het Bouw- en Woningtoezicht worden ingediend, zou het toch ook wel wat meer over de inhoud van het vakgebied mogen gaan.

Over echte bouwtechnische zaken was er de afgelopen weken niet veel te melden. Wel over asbest. Zo zijn er door het CCV handige Barriéremodellen ontwikkeld tegen illegale asbestverwijdering. Verder heeft de Tweede Kamer antwoorden gekregen van de minister over eerder gestelde vragen met betrekking tot de sanering van Asbestdaken. In de antwoorden is goed te lezen dat er nog heel veel moet gebeuren, om voor wat betreft daken, in 2024 asbestvrij te zijn in ons land.

In Bouwkwaliteit in de praktijk nr.3 veel artikelen over brandveiligheid. Van sprinkler tot beperking van brandoverslag worden er onderwerpen in dit themanummer behandeld. Uitgelicht op BWTinfo is een artikel met als titel: "Brandveiligheid is coproductie". Een onderwerp dat ook centraal staat in de in ontwikkeling zijnde handreiking van de Vereniging BWT Nederland over brandveiligheid van niet zelfredzame ouderen.

Veel aandacht was er de afgelopen weken voor uitkragende balkons. Dit naar aanleiding van onderzoeksresultaten van balkons in Breda en Venlo die concludeerden dat de oude balkons niet veilig genoeg meer waren. En als dit in het nieuws komt is het goed om weer eens na te denken over een verplichte APK op kritische onderdelen voor gebouwen die over hun referentieperiode heen zijn.

En dan zijn de twee hoofdonderwerpen van het moment al weer aan de beurt. De Eerste Kamer heeft van minister Schultz de antwoorden gekregen op de 154 vragen over de ontwerpbesluiten Omgevingswet
En belangrijk voor alle projectleiders of andere leden van projectgroepen die bezig zijn met de implementatie van de Omgevingswet is het financiëel model kosten Omgevingswet dat is ontwikkeld door de VNG en Deloitte. Het financieel model is alleen beschikbaar gesteld aan de gemeenten die hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten, maar ik zou contact opnemen met de VNG om het ook te ontvangen als u er niet bij kon zijn. 

Kosten hebben ook te maken met baten. En dan hebben we het over de Leges. De VNG heeft de afgelopen periode voor het eerst gesproken over het wellicht afschaffen van het huidige legesstelsel, maar vooralsnog is het beperkt gebleven tot kleine aanpassingen in de Modelverordening Leges.

We sluiten dit keer de nieuwsbrief af met het onderwerp Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Spannend is het nog steeds. De vraag is namelijk of de Wet controversieel wordt verklaard. We lezen hierover in een artikel in de Cobouw dat een Lobby van diverse partijen waaronder Bouwend Nederland en Eigen Huis hierom vraagt. Maar andere partijen willen juist verder met de wet. Zeker de kwaliteitsborgers in spé willen duidelijkheid. En dat is ook logisch aangezien niemand grote stappen gaat zetten als er onduidelijkheid blijft over hoe en of. De nieuwe conceptversie van de BRL 5019 is (zoals SKG-IKOB) aangeeft klaar voor de wet. Maar nu nog niet duidelijk is welke eisen gesteld worden aan instrument en Kwaliteitsborger is dit wellicht iets te voorbarig.

En tot slot nog uw aandacht voor een mooi artikel van Pieter Plas, die inmiddels bekend staat als de vaste commentator van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hij slaat met zijn artikel 'Problemen met het overdrachtsdossier' namelijk de spijker op zijn kop voor wat betreft de worsteling hoe er verschillend wordt gekeken naar de aangenomen amendementen en moties. Hier is snel duidelijkheid over nodig, anders wordt het ook voor de Eerste Kamer erg lastig te doorgronden wat nu de rol van het bevoegd gezag gaat worden na inwerkingtreding van deze wet.

En wilt u geheel worden bijgepraat over Omgevingswet en Wkb. Kom dan naar de nog vier aanstaande regiodagen van de Vereniging BWT Nederland.
Op woensdag 5 april in Bergen Op Zoom
Op woensdag 12 april in Meppel
Op woensdag 3 mei in Leeuwarden
Op woensdag 10 mei in Amsterdam

Een vriendelijke groet,

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
23-03-17 Instrumenten Wkb: Nieuwe versie BRL 5019
22-03-17 Oproep aan Eerste Kamer: verklaar wet kwaliteitsborging controversieel
22-03-17 ToeZine: Barrièremodellen tegen illegale asbestverwijdering
22-03-17 Vragen Eerste Kamer over ontwerpbesluiten Omgevingswet beantwoord
21-03-17 Beantwoording Kamervragen over de inventarisatie van asbestdaken
20-03-17 Mailing Omgevingsloket online 17 maart 2017
17-03-17 De Omgevingswet, wat kost dat eigenlijk?
16-03-17 Problemen met het Overdrachtsdossier
16-03-17 Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 2017
10-03-17 APK voor balkons en oude bouwwerken weer op de agenda?
09-03-17 Wijzigingen Modelverordening leges
DOSSIERS
Private Kwaliteitsborging
Bouwbesluit 2012
Constructieve veiligheid
iTP integraal toezichtsprotocol
Omgevingswet
Sloop en Asbestinformatie
Werkgroep Omgevingswet
wet VTH en kwaliteitscriteria 2.1
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
23-03-17 Workshop Gemeenten en BIM
27-03-17 Studiemiddag Tweede Kamer aanvaardt Wet Kwaliteitsborging: wat moet u NU weten en doen!
04-04-17 Open avond (informatieavond voor alle erfgoedopleidingen)
05-04-17 Regiodag 5 april 2017 Bergen op Zoom
12-04-17 Regiodag 12 april 2017 Meppel
03-05-17 Regiodag 3 mei 2017 Leeuwarden
10-05-17 Regiodag 10 mei 2017 Amsterdam
11-05-17 Praktijkcongres Omgevingswet
18-05-17 Provero Congres 2017
29-06-17 OmgevingsCongres
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo:
www.bwtinfo.nl/opleidingen Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BEST Opleidingen B.V.
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Bouwforum BV
Briks Advies | Loopbaan | Academy
Briks Advies | Loopbaan | Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
SBRCURnet
WVS Training
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
13-01-17 Handreiking Asbestcommunicatie 2017
19-09-16 Reactie vereniging BWT op consultatieversie AMvB's Omgevingswet
26-04-16 Factsheet asbest
FOTOALBUMS
Heeft u mooie foto's die u wilt delen?
Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
17-11-16 COBc-dag 2016 Alkmaar
17-11-16 BWT congres 2016
09-11-15 BWT congres 2015
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)

Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail?  Afmelden