Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 28-10-2019
Van stikstofreductie tot circulair bouwen.

Het is soms lastig om een titel voor de nieuwsbrief te bedenken als de onderwerpen van de nieuwsbrief zo veelzijdig zijn. Het nieuws van de afgelopen weken gaat over heel veel verschillende onderwerpen die het vakgebied bezig houdt dus daarom maar een titel met twee enorme uitdagingen voor de toekomst. Veelzijdig en vol uitdaging was ook het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland dat op 11 oktober werd gehouden. De ochtend stond uiteraard vooral in het teken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet, maar de 20 workshops gingen net zoals deze nieuwsbrief over heel veel onderwerpen met allen hun eigen uitdaging. De presentaties van het congres onderaan de congrespagina geven hier een mooi beeld van. Tevens is een prachtige fotoreportage geplaatst van het jaarcongres die u nog even een mooie terugblik geeft op deze zeer geslaagde dag. Tijdens het jaarcongres werd ook de nieuwe voorzitter van de Vereniging BWT Nederland aan de leden voorgesteld. Else Poortvliet neemt namelijk het stokje over van Margreet Schotman. In het Verenigingsnieuws in de laatste Bouwkwaliteit in de Praktijk is hierover al een mooi artikel geschreven. 

De Implementatie en het uitvoeren van proefprojecten onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen levert ook steeds meer informatie op. Zo roept de VNG op om aan de slag te gaan met de proefprojecten en lezen we in het document 'Vergunningverlening bij proefprojecten Wkb' hoe een vergunning voor een Wkb proefproject juridisch goed kan worden verleend onder het huidige wettelijke stelsel. Alle documenten over de implementatie van de Wkb staan op de site van het Instituut voor bouwkwaliteit, waar ik u wil aanraden dan ook regelmatig op te kijken. Verder nog aandacht voor het consumentendossier dat momenteel voor commentaar beschikbaar is. Heel leuk in dit artikel zijn de twee filmpjes die een heel goed beeld geven van wat het consumentendossier straks wordt. 

Op 7 november aanstaande staat al weer een groot congres van de Vereniging BWT Nederland op de agenda. Dan zullen namelijk in Almere alle constructeurs zich verzamelen voor het jaarlijkse COBc congres. Dit jaar ook met een bijzonder tintje, aangezien na bijna 25 jaar voorzitter te zijn geweest, het COBc deze dag afscheid gaat nemen van Joop van Leeuwen. In Bouwkwaliteit in de praktijk van deze maand staat ook een interview met Joop van Leeuwen die uiteraard tijdens het COBc congres een speciale laatste jaarrede zal gaan houden. U kunt zich nog aanmelden voor dit congres aangezien er nog plekken vrij zijn.

De VNG heeft in relatie tot de Omgevingswet weer een nieuwe tool ontwikkeld. Namelijk de tool Ontwerpvragen omgevingsplan. Over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet en het ontwerp-aanvullingsbesluiten is door Minister Ollongren een brief aan de Eerste Kamer gestuurd. Tevens heeft Minister Ollongren Kamervragen beantwoord over de Nationale Omgevingsvisie

Een onderwerp waar we ook niet omheen kunnen is de stikstopproblematiek. Steeds duidelijker wordt dat dit de bouw enorm hard gaat raken, en dat heel veel projecten hier door in de problemen komen. Ook de VNG heeft het kabinet opgeroepen snel nieuwe drempelwaarden in te gaan stellen zodat gemeenten weer snel verder kunnen met projecten en vergunningverlening. In de Kamerbrief over de aanpak van de stikstofproblematiek legt minister Schouten uit hoe het stikstofreductieplan vorm krijgt. Duidelijk is wel dat dit de komende tijd nog vaak op de agenda zal staan, voor dat  hier een oplossing voor is gevonden. 

De brandveiligheid van ouderen is niet alleen in Nederland een belangrijk onderwerp, ook in heel Europa is men met dit onderwerp bezig. Joris Sauvé heeft in een artikel een beeld proberen te schetsen hoe de rest van Europa inspeelt op brandveiligheidsrisico's van senioren

Op het gebied van BENG en energieprestatie is er ook weer voldoende nieuws. Zo is een nieuwe consultatie beschikbaar voor de nieuwe bepalingsmethodiek energieprestatie gebouwen. Ook lezen we dat de nieuwe Energielabels van nieuwbouwhuizen een A met plusjes gaat worden. Verder heeft Minister Ollongren het ontwerpbesluit wijzigingen Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten over de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD II) aan de Eerste Kamer gezonden. En op 5 november a.s. organiseert de VVM-sectie Milieurecht in Utrecht een juridisch café over BENG, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. 

Ook nu de Wet aanpak asbestdaken niet is aangenomen blijft het nog wel een belangrijk doel om alle asbest van de daken af te krijgen. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft dan ook op 14 oktober de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over de nieuwe aanpak voor de sanering van asbestdaken. Dat dit uiteraard veilig moet gebeuren lezen we in het TNO-rapport over de risico's van werkzaamheden met asbest.

Ook circulair bouwen is een onderwerp dat steeds vaker wordt gehoord binnen VTH. Zo is er een Kamerbrief gestuurd over maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen en schrijft W/E adviseurs hoe zij al actief meewerken aan maatregelen om meer circulair te kunnen laten bouwen. 

Een onderwerp dat ook echt uw aandacht vraagt is de samenwerking tussen de Vereniging BWT Nederland en Libereaux in relatie tot het BWT doelprofiel. Met dit doelprofiel kunnen medewerkers zich toetsen aan de kwaliteitscriteria 2.2 en helpt dit gepersonaliseerde e-portfolio zowel de medewerker als ook de organisatie bij de professionalisering van ons vakgebied. Veel gemeenten maken hier al gebruik van, maar het zou goed zijn dat alle gemeenten deze vorm van kwaliteitsborging voor de uitvoering van haar taken zou gaan inzetten.

Tot slot nog uw aandacht voor de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit nr. 50, de nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit van oktober 2019 en natuurlijk onze vacaturepagina, met weer een paar heel mooie vacatures.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland
NIEUWS
25-10-19 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2019
24-10-19 Nieuwe tool: ontwerpvragen omgevingsplan
22-10-19 Nieuwe consultatie beschikbaar
21-10-19 VNG roept op om aan de slag te gaan met proefprojecten.
17-10-19 BENG, de nieuwe eisen voor energiezuinig bouwen
15-10-19 Aanpak asbestdaken
15-10-19 W/E adviseurs trots op bijdrage aan maatregelen circulair bouwen
15-10-19 Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 50
14-10-19 Vergunningverlening bij proefprojecten Wkb
14-10-19 Kamerbrief over ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet en ontwerp-aanvullingsbesluiten
11-10-19 De presentaties van het BWT jaarcongres 2019 staan live
11-10-19 Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten betreft EPBD III
11-10-19 Nieuwe release Omgevingsloket is uitgesteld
09-10-19 Kamerbrief over maatregelen voor bevorderen circulair bouwen
08-10-19 TNO-rapport risico's van werkzaamheden met asbest
07-10-19 Het BWT doelprofiel in samenwerking tussen Libereaux en de Vereniging BWT Nederland
07-10-19 Kabinet, maak werk van instellen drempelwaarden stikstof
07-10-19 Senioren, hun brandveiligheid gaat verder dan Nederland alleen!
07-10-19 Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek
07-10-19 Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit oktober 2019 nummer 5
04-10-19 Beantwoording Kamervragen Nationale Omgevingsvisie
03-10-19 Mailing Omgevingsloket online 3 oktober 2019
03-10-19 Ontwerp NPR ‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar
03-10-19 AsBeter wint Rabo Duurzame Innovatieprijs
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
30-10-19 Funderingsproblemen bij monumenten
05-11-19 BENG, de nieuwe eisen voor energiezuinig bouwen
06-11-19 Essentiële bouwkundige controlepunten
07-11-19 COBc Congres 2019
07-11-19 Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
12-11-19 Kennismarkt Omgevingswet en energietransitie
21-11-19 BBN Studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw?’ op 21 november
03-12-19 Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Private Kwaliteitsborging
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Bouwforum BV
Briks Advies | Loopbaan | Academy
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
PAO Techniek en Management
Schulinck
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
05-08-19 Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop
05-08-19 Handreiking Asbestcommunicatie juli 2019
08-07-19 Factsheet Uitspraak PAS
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden