Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 22-10-2018

De kwaliteit ter discussie

Het was de bedoeling om de resultaten van de enquéte Bouw- en Woningtoezicht over kwaliteit van het toezicht en de kwaliteit van de bouw op het jaarcongres te presenteren, maar de uitzending van EénVandaag over dit onderwerp kwam pas vorige week dinsdag 16 oktober op televisie, waardoor we er niet eerder mee naar buiten mochten treden. Naar mijn mening was het een heel goede uitzending, waar de zorgen van de BWT-er over de kwaliteit, in brede zin, duidelijk en evenwichtig naar voren kwamen. Ook het persbericht van EenVandaag dat door diverse media is overgenomen laat dit beeld goed zien. Twee dagen later op 18 oktober was het vakgebied weer uitgebreid in het nieuws. Dit keer doordat het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid over de instorting van de parkeergarage op Eindhoven Airport werd gepubliceert. De Onderzoeksraad was snoeihard in haar oordeel over de kwaliteit van de bouw, en de pers bracht dit dan ook stevig naar buiten. Duidelijk waren de overeenkomsten tussen de resultaten van de BWT enquéte en het rapport van de Onderzoeksraad. Namelijk het gebrek aan regie op de bouw, het altijd (moeten) gaan voor de laagste prijs, en het toenemende gebrek aan mensen met voldoende kennis op de bouw. Maar ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen werd zowel in de enquéte als ook in het rapport van de Onderzoeksraad niet gezien als de oplossing voor het verbeteren van de kwaliteit in de bouw.

Wilt u de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de parkeergarage Eindhoven airport uit de eerste hand horen. Schrijf u dan in voor het COBc congres dat op 1 november a.s in Rotterdam zal worden gehouden. Tijdens dit congres zullen de onderzoekers uitgebreid toelichten hoe zij tot haar conclusies zijn gekomen. Over een andere instorting van een parkeergarage in Wormerveer heeft Minister Ollongren (BZK) Kamervragen van het lid Koerhuis beantwoord. Zij ziet net als in de reactie richting EenVandaag ook voor het voorkomen van deze instorting in de toekomst de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen als 'de' oplossing van alle problemen. 

Met het COBc congres nog voor ons, kijken we ook terug op een prachtig jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland. Onder zomerse temperaturen waren 450 deelnemers op bij elkaar in Ermelo om een grote verscheidenheid aan presentaties en workshops bij te wonen. De presentaties van het congres en een mooi fotoverslag kunt u uiteraard terugvinden op de website van de vereniging. 

Waar de kwaliteit ook nog wel eens onder druk staat is de Omgevingsveiligheid. Een onderwerp waar de Vereniging BWT Nederland met de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid veel aandacht aan besteed. Speciaal voor opdrachtgevers van bouw- en civiele werken wordt door de Rijksoverheid een bijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd waar ook de Vereniging een presentatie zal verzorgen. Wellicht dat u deze uitnodiging wilt doorzetten naar uw collega opdrachtgevers binnen uw organisatie. 

Belangrijk nieuws was er afgelopen week ook vanuit de Tweede Kamer. Daar is namelijk nu eindelijk de Wet aangenomen die er voor moet gaan zorgen dat in 2024 al het asbest in Nederland van daken is verwijderd. Niet op 1 januari 2024, zoals eerst de bedoeling was, maar op 31 december 2024. Een jaar extra dus, maar ook dat wordt een enorme uitdaging. Hoe u dit als gemeente kunt aanpakken wordt ondersteund door de toolkit asbestdaken waar ook een klok aftelt tot die datum.  En uit de inventarisatie asbestdaken in provincies is te lezen dat er nog rond de 79 miljoen m2 tot die tijd moet worden gesaneerd. Maak uw borst maar nat! Op de Nationale Asbest Conferentie op 6 november a.s. in Harderlwijk zal ik hier ook samen met Ingeborg Kriegsman een presentatie over verzorgen.

Een bijeenkomst die ik zeker ook nog onder de aandacht wil brengen is de bijeenkomst voor toezichthouders, handhavers en leidinggevenden die zich bezighouden met monumenten. Deze bijeenkomst gaat namelijk over de mogelijkheden strafrecht toe te passen bij monumententoezicht. Hiervoor is een handreiking in de maak, en tijdens deze bijeenkomst op 31 oktober in Utrecht wordt hier uitgebreid over gesproken. En om alvast de ervaringen met strafrechtelijke handhaving te inventariseren, wordt u gevraagd deze mini enquéte in te vullen. 

Op het gebied van bouwregelgeving lezen we dat de NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar is. Op 20 november is er een Congres over de Energieprestatie 2.0 waar deze nieuwe NTA 8800 bepalingsmethode centraal staat. Maar we lezen ook dat wellicht de BENG-rekenpakketten voor de BENG-normen die op 1-1-2020 in werking treden te laat beschikbaar komen. Diverse marktpartijen hebben de Minister gevraagd hier dan ook haast mee te maken.

Over de Omgevingswet ook weer voldoende nieuws. Zo is de concept roadmap invoering Omgevingswet voor gemeenten beschikbaar en lezen we de VNG-reactie op het Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie. Ook kijkt de VVM terug op een zeer geslaagde 7e editie van de dag van de Omgevingswet

Verder nog uw aandacht voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke kwaliteit 46 en alvast een aankondiging van Brandveilig Bouwen Nederland voor een brief van de Minister die de gemeente, over enkele weken zal gaan verzoeken, om van een groot aantal gebouwen de brandveiligheid van de gevel te gaan onderzoeken. Tijdens de BBN studiedag op 22 november zal hier veel aandacht aan worden geschonken. En we sluiten deze nieuwsbrief af met de vooraankondiging van de Conferentie Gemeenten en BIM die op 31 januari 2019 zal worden gehouden. 

Ik wens u weer veel leesplezier. 

Een vriendelijke groet,


Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
25-10-18 Analyse enquête Bouw- en Woningtoezicht over kwaliteit toezicht en de kwaliteit van de bouw EenVandaag
18-10-18 Betonwapening parkeergarage niet aangepast op afwijkend ontwerp
18-10-18 Mailing Omgevingsloket online 17 oktober 2018
18-10-18 Een brandveilige gevel!!
17-10-18 VNG-reactie op Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie
17-10-18 Antwoorden op Kamervragen instorten parkeergarage Wormerveer
17-10-18 Einde asbestdaken in Nederland
17-10-18 Vooraankondiging Conferentie Gemeenten en BIM, reserveer in uw agenda
16-10-18 Gevaarlijke situaties door onvoldoende toezicht op de bouw
16-10-18 De presentaties van het 15de jaarcongres VBWTN staan live
15-10-18 Mini-enquête Platform Monumententoezicht Strafrechtelijke handhaving monumentenzorg
10-10-18 Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 17 en 18 oktober
08-10-18 BENG-rekenpakketten te laat beschikbaar
08-10-18 Mogelijkheden strafrecht bij monumententoezicht. Een handreiking in de maak!
04-10-18 Inventarisatie asbestdaken in provincies
03-10-18 NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar
01-10-18 Concept roadmap invoering Omgevingswet gemeenten beschikbaar
01-10-18 Nieuwsbrief 1 oktober 2018
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
31-10-18 Mogelijkheden strafrecht bij monumententoezicht. Een handreiking in de maak!
01-11-18 Jaarcongres Evenementenveiligheid
01-11-18 COBc congres "De constructeur van de toekomst"
06-11-18 Nationale Asbest Conferentie 2018
14-11-18 Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 14 november Nieuwegein
20-11-18 Congres Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen
22-11-18 BBN Studiedag 22-11-2018 in teken van veilig vluchten
26-11-18 Tweede wetgevingsupdate op 26 november: Waar staan we nu met de Omgevingswet?
28-11-18 Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 28 november Breda
06-12-18 Training Essentiële bouwkundige controlepunten
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Private Kwaliteitsborging
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.1
Milieuprestatie MPG
Handreiking Brandveiligheid ouderen
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Bouwforum BV
Briks Advies | Loopbaan | Academy
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
 
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
 
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden