Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 01-10-2018

Laatste kans!

Nog maar 10 dagen en dan wordt de Heerlickheijd van Ermelo weer overlopen door BWT-ers. Heeft u zich nog niet aangemeld voor het BWT jaarcongres op 11 oktober a.s., zoals al ruim 400 deelnemers, dan heeft u nog tot a.s. vrijdag de kans. Ten minste als we al niet eerder de inschrijving moeten sluiten omdat we vol zitten. 

Eén van de onderwerpen tijdens het congres is de milieuprestatie gebouwen (MPG). We hebben hier een nieuw dossier voor geopend op BWTinfo met daarin de door WE-adviseurs en de Vereniging ontwikkelde Checklist MPG. Daarnaast gaat er ook veel veranderen op het gebied van de bepalingsmethode voor de Energieprestatie gebouwen, de NTA 8800. Arthur Barendregt is hier vanuit de Vereniging BWT Nederland nauw bij betrokken geweest. En hij nodigt iedereen uit voor het congres over dit onderwerp op 20 november a.s. met als titel: Energieprestatie 2.0. De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen.

Ook de nieuwe asbestregelgeving komt aan bod, waar binnen deze workshop ook over de verbetering van de regels asbestverwijdering die door Staatssecretaris Tamara van Ark worden aangepast, zal worden gesproken. Daarnaast zal in deze workshop uiteraard ook worden ingegaan op het ontwerpbesluit landelijk asbestvolgsysteem LAVS en over hoe gemeenten aan de slag zijn gegaan of nog gaan met het verbod op asbestdaken. Hetgeen ook door Edward Stigter tijdens het AsbestFeitenCongres werd toegelicht. 

Een belangrijk onderwerp is ook de inspectie door gemeenten op brandgevaarlijke gevelbekleding. Minister Ollongren heeft in een brief aan de Tweede Kamer vragen beantwoord over hoe zij de brandveiligheid van gevels wil gaan verbeteren en de risico's in kaart wil brengen. In de brief is te lezen dat samen met onder andere de Vereniging BWT Nederland en Brandweer Nederland een protocol wordt ontwikkeld die binnenkort aan alle gemeenten zal worden toegestuurd. Dit betekent in ieder geval dat alle gemeenten zullen moeten gaan inventariseren en inspecteren. Veel ander nieuws vanuit BZK vindt u in de nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit nr. 4 van 2018.

Over het DSO wordt de laatste tijd ook weer veel geschreven. Van het afzwakken van de ambities tot juist meer data die men via het DSO wil gaan ontsluiten en beheren. Duidelijk is dat de website Aandeslagmetdeomgevingswet dé plek is waar alle informatie over dit digitale stelsel kan worden gevonden. Nieuws ook over de vier AMvB's onder de Omgevingswet. Minister Ollongren heeft deze vier AMvB's namelijk met nadere rapporten en het advies van de Raad van State aan de Tweede Kamer toegestuurd. Al deze stukken vindt u uiteraard ook op BWTinfo. En zo loopt het wetstraject Omgevingswet nog steeds heel aardig op koers.

In het voorjaar waren er in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het RVO een tweetal zeer geslaagde bijeenkomsten over handhaving fysieke leefomgeving en het handhavingsintrumentarium. Ook in het najaar zullen er weer twee bijeenkomsten over dit onderwerp, en over de ontwikkeling van een levende lerende community handhaving, worden gehouden. Deze twee gratis bijeenkomsten vinden plaats op 14 november in Nieuwegein en op 28 november in Breda. De inschrijving voor deze twee bijeenkomsten is inmiddels geopend. Wij hopen weer op een grote belangstelling.

Verder is voor degene die hem niet via de post, in gedrukte vorm, hebben ontvangen weer een deel van ons blad Bouwkwaliteit in de praktijk nr. 6 van 2018 digitaal te lezen. Met daarin een prachtig maar ook zeer kritisch artikel van hoogleraar TU Rob Nijsse met als titel 'Vroeger had je ontzag voor bouwtoezicht' dat mij toch wel een paar keer achter de oren deed krabben. En o ja. Schrijf u nog even snel in voor het jaarcongres. Over dit bouwtoezicht zullen we het zeker met elkaar hebben op 11 oktober.

Een vriendelijke groet, 

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
28-09-18 Bijeenkomsten Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 14 november Nieuwegein en 28 november Breda
28-09-18 Van Ark verbetert regels asbestverwijdering
28-09-18 Kamerbrief bij ontwerpbesluit landelijk asbestvolgsysteem LAVS
26-09-18 Antwoorden op Kamervragen over brandveiligheid van gevels
26-09-18 Bouwen met kwaliteit Jaargang 2018, Nummer 4, 25 september 2018
25-09-18 Gemeenten aan de slag met verbod op asbestdaken
25-09-18 Nieuwe bepalingsmethode EPG: Er gaat een hoop veranderen...
25-09-18 Aanbieding vier AMvB’s bij de Omgevingswet, het advies van de Raad van State en het nader rapport
24-09-18 Nieuw dossier “Milieuprestatie MPG”
24-09-18 Mailing Omgevingsloket online 21-09-2018
21-09-18 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6 2018
20-09-18 Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 25 september
20-09-18 1 plek voor informatie over het nieuwe digitaal stelsel Omgevingswet
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
02-10-18 Seminar Renovatie & Transformatie
03-10-18 Leer slagvaardig omgaan met het Bouwbesluit met de SKB-opleiding Bouwbesluitdeskundige
04-10-18 Dag van de Omgevingswet 2018
05-10-18 BIM Loket Kennisdag 2018
11-10-18 Jaarcongres VBWTN 2018
16-10-18 Seminar Duurzame en Circulaire Bouw
01-11-18 COBc congres "De constructeur van de toekomst"
06-11-18 Nationale Asbest Conferentie 2018
14-11-18 Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 14 november Nieuwegein
20-11-18 Congres Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Private Kwaliteitsborging
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.1
Milieuprestatie MPG
Handreiking Brandveiligheid ouderen
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Bouwforum BV
Briks Advies | Loopbaan | Academy
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
25-05-18 Factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw
23-05-18 Brief VNG, BN en VEH
16-05-18 Brief ERB
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden