Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 14-08-2019

Op weg naar een nieuwe toekomst

Dit is de titel van het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland die op 10 oktober aanstaande in Ermelo zal worden gehouden. De ondertitel van het jaarcongres is 'De bestemming is bekend, de reis gaat beginnen', en is uiteraard een duidelijke verwijzing naar de aankomende invoering van zowel de Omgevingswet, maar nog meer naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De implementatie van de Wkb met daarbij de proefprojecten die alle gemeenten de komende tijd zullen moeten gaan uitvoeren en ook het onderzoeken van de impact van dit nieuwe stelsel voor de organisatie zijn onderwerpen die centraal zullen staan in het programma voor het congres. Het programma is inmiddels rond, en het beloofd weer een boeiende en inspirerende dag te worden. Schrijf u nu in voor het jaarcongres aangezien er weer veel workshops zullen zijn, die we waarschijnlijk weer vroegtijdig zullen moeten sluiten in verband met grote belangstelling. Verrassend zal het congres ook zijn, en daarvoor zal met name de dagvoorzitter gaan zorgen.

Momenteel wordt door de werkgroep implementatie van BZK samen met de VNG, de Vereniging BWT en diverse andere partijen gewerkt aan de spelregels voor de proefprojecten en aan het implementatieplan met daarin protocollen over het toetsingskader voor de toelating van instrumenten, de eisen aan de kwaliteitsborgers, de risicoanalyse en veel andere onderwerpen die de Wkb aangaan. Dit is ook hard nodig aangezien de tijd dringt en er toch door diverse partijen verschillend wordt gekeken naar het nieuwe stelsel. Voor het BWT is het in ieder geval belangrijk dat het bestuursakkoord goed in de diverse documenten wordt verwerkt, en daar is de werkgroep bevoegd gezag momenteel dan ook druk mee bezig. Vanuit het Ibk is nog een artikel geplaatst met als titel. Heeft u de Wkb al gelezen? Met daaronder de belangrijkste wetsdocumenten. Diverse persberichten hebben namelijk nog al een klok en klepel gehalte. 

Over de kwaliteitsborging van brandveiligheid is door het VIBV, de branchevereniging voor brandveiligheidsinspecties een Whitepaper geschreven. Zij zullen deze ook op het jaarcongres presenteren, en willen graag meer met het BWT in samenwerking tot betere afstemming komen over de resultaten van door hen uitgevoerde inspecties.

Veel gemeenten worstelen met de uitspraak van de Raad van State over de PAS (Programmatische aanpak stikstof). Inmiddels is er al veel over geschreven, maar een echte oplossing voor het probleem blijft uit. De VNG heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de uitspraak en hieruit kan worden geconcludeerd dat het vrijwel iedere gemeente in Nederland treft. De VNG heeft ook een ledenbrief uitgebracht met uitgebreide informatie over de PAS uitspraak en een verwijzing naar diverse documenten zoals de factsheet

Binnen de dossierpagina sloop en asbestinformatie vindt u de geheel geactualiseerde handreikingen slopen en asbest. Deze handreikingen zijn de afgelopen weken aangepast naar aanleiding van alle wijzigingen in wet- en regelgeving rond dit onderwerp. 

Rond de Omgevingswet is er ook wel wat te melden ondanks dat het toch nog echt zomerreces is. Zo heeft de VNG een aantal spiekbriefjes gemaakt die ook boven tafel kunnen worden gebruikt bij het opstellen van de Omgevingsvisie, het programma en het Omgevingsplan. De Nationale Omgevingsvisie beschrijft dé visie op de leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het ontwerp, en in dit artikel vindt u veel informatie over deze visie met als afkorting de NOVI. Zo is het eindrapport consultatie versie 0.97 STOP/TPOD (De standaarden voor digitale documenten onder de Omgevingswet en de DSO) opgeleverd. Verder is een lijst met topactiviteiten Omgevingswet vastgesteld. Dit betreft de activiteiten die het meest worden uitgevoerd door burgers en bedrijven. Verder lezen we een artikel over de zorgplicht. Het zorgplichtartikel staat in de Omgevingswet en ook specifiek in het Bal. Over deze laatste is uitgelegd in welke gevallen het zorgplicht artikel kan worden toegepast bij milieubelastende activiteiten. 

Verder nog een aantal lezenswaardige artikelen in de Nieuwsbrief bouwen met kwaliteit juli 2019 en een bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations

Tot slot nog uw aandacht voor weer een paar mooie vacatures in onder andere Lansingerland en Baarn.

Ik wens u weer veel leesplezier. 


Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
13-08-19 De inschrijving voor het jaarcongres van VBWTN 2019 is geopend.​
06-08-19 Kwaliteitsborging van brandbeveiliging: hoe doe je dat?
05-08-19 Stopzetten PAS treft vrijwel iedere gemeente
01-08-19 Handreikingen slopen en asbest aangepast
01-08-19 Eindrapport consultatie 0.97 versie STOP/TPOD
30-07-19 Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juli 2019 nummer 4
30-07-19 Toezicht en handhaving specifieke zorgplicht Bal
23-07-19 Wetsvoorstel wijziging Algemene wet bestuursrecht i.v.m. de Omgevingswet naar Tweede Kamer
22-07-19 Kamerbrief over stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen
22-07-19 Nieuwe norm belangrijke factor voor daglicht in gebouwen
22-07-19 Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations
19-07-19 Nationale Omgevingsvisie 18 juli 2019
19-07-19 Nieuw ISSO-kleintje Brandwerende details woningbouw gepubliceerd
18-07-19 Lijst topactiviteiten Omgevingswet vastgesteld
18-07-19 Spiekbriefje omgevingsplan beschikbaar
18-07-19 Ledenbrief Stikstofproblematiek en gevolgen voor gemeenten
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
19-09-19 Opleiding Milieugeluid
23-09-19 Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag!
24-09-19 Voorkom een gevelbrand
26-09-19 Training Gedragsverandering voor toezicht en handhaving
27-09-19 Training Essentiële bouwkundige controlepunten 2019
10-10-19 Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet
10-10-19 Jaarcongres VBWTN 2019
10-10-19 Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Private Kwaliteitsborging
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.1
Milieuprestatie MPG
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Bouwforum BV
Briks Advies | Loopbaan | Academy
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
PAO Techniek en Management
Schulinck
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
05-08-19 Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop
05-08-19 Handreiking Asbestcommunicatie juli 2019
08-07-19 Factsheet Uitspraak PAS
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden