Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 15-05-2019

Duidelijkheid

Gisteren mocht ik in het mooie Coevorden voor de afdeling VTH een cursus verzorgen over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze cursus begin ik in de middag altijd met  het onderdeel over de Wet kwaliteitsborging. Nu ook, maar dit keer met een live verbinding met de Eerste Kamer. De stemming over de Wet kwaliteitsborging zou namelijk zeker van invloed zijn op mijn presentatie die middag. Een spannend moment dus. En er kwam duidelijkheid. De Wet kwaliteitsborging is aangenomen! Met een meerderheid van 42 stemmen voor en 33 stemmen tegen toch nog een duidelijke meerderheid. Voor zowel het Bouw- en Woningtoezicht als ook alle andere partijen in de bouwketen betekent dit nu dat de schouders er onder moeten en we echt aan de slag zullen moeten om met elkaar te gaan voor een betere bouwkwaliteit. Uiteraard zal dit ook tijdens het aanstaande managementsymposium op 5 juni a.s. in Utrecht op de agenda staan. Het uitvoeren van de vele punten in het bestuursakkoord is dan ook nu de hoogste prioriteit, en om de Wet in 2021 in werking te kunnen laten treden is het ook geen kwestie meer van achterover leunen en afwachten. 

Op 13 mei stuurde Minister Ollongren nog wel een brief naar de Eerste Kamer waarin zij ook nog eens duidelijk opriep aan de Senatoren om voor de Wet te stemmen. Of deze brief het verschil heeft gemaakt weet ik uiteraard niet, maar zij heeft in deze brief nog iets gedetailleerder uitgelegd wat er met het bestuursakkoord naast de Wet zal worden gedaan richting een goede invoering van het stelsel. Peter de Haan schreef kort voor de brief van de Minister nog een artikel met de prikkelende titel 'Einde privatisering bouwtoezicht?' Zijn afsluitende alinea bleek wel juist. Hij legde de sleutelpositie voor het wetsvoorstel bij GroenLinks. aangezien hij zag aankomen dat het CDA vermoedelijk tegen zou gaan stemmen. Hij bleek gelijk te krijgen op deze zonnige 14e mei. Maar de titel van zijn stuk klopt niet, of eigenlijk toch wel. Met het aannemen van het wetsvoorstel met daarbij het door de Minister ondertekende bestuursakkoord zal het bouwtoezicht ook niet worden geprivatiseerd. Dat staat namelijk ook letterlijk zo in dit bestuursakkoord die ik tijdens de regiodagen op vijf verschillende locaties aan ruim 250 BWT-ers mocht toelichten in een presentatie met de titel ''Wet kwaliteitsborging voor het bouw: implementatie, proefprojecten en de rol van BWT''. De rol zal echter wel gaan veranderen. De presentaties van alle regiodagen zijn hier nog eens na te zien. Een mooi onderdeel van de regiodagen waren ook de presentaties van de diverse kwaliteitsborgers die ingingen op de samenwerking die we de komende tijd moeten aangaan om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ook te kunnen gaan invoeren en uitvoeren. 

Ook de ontwikkelingen rond Omgevingswet staat niet stil. Zo heeft minister Ollongren ook een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het proces tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Een datum die nog steeds goed haalbaar wordt geacht. Op de aankomende Schakeldag die zal worden gehouden op 25 Juni in Den Bosch, en vaak vooral veel milieucollega's trekt, zal ook de Omgevingswet weer een groot deel van het programma vullen. Over Duurzaamheid lezen we deze keer veel in Bouwkwaliteit in de Praktijk nr. 3. Onderwerpen als klimaatbestendigheid, klimaatadaptatie en funderingsproblematiek door droogte zijn zeker ook onderwerpen met een belangrijke relatie met de Omgevingswet. 

Op het gebied van asbest is de Landelijke Asbestkaart beschikbaar gekomen, en is ook de Eerste Kamerbehandeling aangekondigd van het wetsvoorstel "Verwijdering asbest en asbesthoudenden producten". De behandeling vindt plaats op 28 mei waarna duidelijk moet worden wanneer al het asbest van de Nederlandse daken moet zijn verwijderd.

Een onderwerp dat aankomende donderdag op de agenda staat van de Juridische Technische Commissie Bouwregelgeving is het verbeteren van de brandveiligheid voor minder zelfredzame bewoners. Een lastig onderwerp aangezien het niet éénvoudig is om deze categorie goed te borgen in het Bouwbesluit. Het verbeteren van de brandveiligheid in de praktijk in een seniorencomplex is ook complex, zo lezen we in een artikel vanuit Brandveiligheid.com. Een andere methode om de brandveiligheid te verbeteren is "Geen Nood Bij Brand" Deze methode is onlangs geheel geactualiseerd. Of er de komende tijd nog veel veranderd in het Bouwbesluit 2012 is nog afwachten. Al pleiten o.a. de Vereniging BWT Nederland er voor om het rechtens verkregen niveau op het gebied van brandveiligheid te schrappen en ook bij verbouw als uitgangspunt het nieuwbouwniveau aan te houden. 

Ook de breedplaatvloeren zijn nog steeds niet uit het nieuws. Binnenkort krijgen alle gemeenten van de Minister nog een brief over een vervolg op de al eerdere brief over het gemeentelijke onderzoek naar deze vloeren. Ook heeft zijn aan de Tweede Kamer een afschrift gestuurd op haar antwoord aan de open brief van ERB, DGMR en Effectis met betrekking tot breedplaatvloeren en brandveiligheid. Ook dit onderwerp krijgt dus nog zeker een vervolg. Op de Dag van de Constructeur diie op 22 mei a.s. zal plaatsvinden in Nieuwegein staat naast een heel aantal interessante onderwerpen ook zeker de breedplaatvloer op de agenda. 

Tot slot graag nog uw aandacht voor het aanstaande Managementsymposium op 5 juni a.s. in Villa Jongerius in Utrecht met een prachtig programma, die nu de Wet kwaliteitsborging is aangenomen nog meer uw aandacht vraagt. Het onderwerp Leiderschap in een nieuwe omgeving waarbij Drs. Hugh Jansman en Prof. dr. Bas Kodden ons meenemen in de Wereld van de Wolf sluit erg mooi aan op de nieuwe weg die ons vakgebied met de Wet kwaliteitsborging in zal gaan. Ik nodig u daarom nogmaals van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het beloofd namelijk een bijzonder boeiende dag te worden.

O. Ja... En kijk ook nog even op de vacaturepagina. We hebben weer een aantal mooie nieuwe vacatures geplaatst.

Veel succes met de komende implementatieperiode, maar ik kom snel weer bij u terug met een nieuwe Nieuwsbrief!

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
13-05-19 Eerste Kamer vergadert over asbest
13-05-19 Landelijke asbestkaart
13-05-19 Kamerbrief over uitwerking toetscriteria kwaliteitsborging bouw
10-05-19 Methode ‘Geen Nood Bij Brand’ voor heel Nederland geactualiseerd
10-05-19 Verbeteren brandveiligheid seniorencomplex is complex
06-05-19 De presentaties van de regiodagen 2019 staan live
06-05-19 Excursie brandpreventie bij Trespa in Weert
03-05-19 Inschrijving gestart: meld u nu aan voor de Schakeldag 2019
03-05-19 Einde privatisering bouwtoezicht?
02-05-19 Aanbieding afschrift brief over breedplaatvloeren en brandveiligheid
02-05-19 Kamerbrief Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021
25-04-19 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2019
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
21-05-19 Excursie brandpreventie bij Trespa in Weert
23-05-19 Provero Congres 2019
27-05-19 14e Dag van de BOA
05-06-19 Managementsymposium "Leiderschap in een veranderende omgeving"
06-06-19 Vide Jaarcongres 2019
06-06-19 Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie
13-06-19 Privacywetgeving voor BOA’s: de nieuwe Wpg
18-06-19 Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet
20-06-19 Training Essentiële bouwkundige controlepunten
25-06-19 Schakeldag 2019
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Private Kwaliteitsborging
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.1
Milieuprestatie MPG
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Bouwforum BV
Briks Advies | Loopbaan | Academy
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
PAO Techniek en Management
Schulinck
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
31-01-19 Meer grip op vakantieparken
30-01-19 Toepassing VNG-model 2019
03-01-19 Vragen en antwoorden over het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden